ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

در حال جستجو...

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length

:domain is unavailable

تبریک میگوییم! موجود است!

Contact Us
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

Sale
.com
Tsh. 30,000
Hot
.co.tz
Tsh. 25,000
.org
Tsh. 35,000
.or.tz
Tsh. 25,000
.ac.tz
Tsh. 25,000
نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
Hot New Sale

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com Sale
Tsh. 30,000
1 سال
Tsh. 30,000
1 سال
Tsh. 30,000
1 سال
.net
Tsh. 35,000
1 سال
Tsh. 35,000
1 سال
Tsh. 35,000
1 سال
.org
Tsh. 35,000
1 سال
Tsh. 35,000
1 سال
Tsh. 35,000
1 سال
.biz
Tsh. 28,000
1 سال
Tsh. 28,000
1 سال
Tsh. 28,000
1 سال
.info
Tsh. 28,000
1 سال
Tsh. 28,000
1 سال
Tsh. 28,000
1 سال
.co.tz Hot
Tsh. 25,000
1 سال
Tsh. 25,000
1 سال
Tsh. 25,000
1 سال
.or.tz
Tsh. 25,000
1 سال
Tsh. 25,000
1 سال
Tsh. 25,000
1 سال
.net.tz
Tsh. 25,000
1 سال
Tsh. 25,000
1 سال
Tsh. 25,000
1 سال
.ac.tz
Tsh. 25,000
1 سال
Tsh. 25,000
1 سال
Tsh. 25,000
1 سال
.africa
Tsh. 30,000
1 سال
Tsh. 0
1 سال
Tsh. 70,000
1 سال
.ac.rw
Tsh. 15,000
1 سال
Tsh. 0
1 سال
Tsh. 15,000
1 سال
.co.rw
Tsh. 15,000
1 سال
Tsh. 0
1 سال
Tsh. 15,000
1 سال
.coop.rw
Tsh. 15,000
1 سال
Tsh. 0
1 سال
Tsh. 15,000
1 سال
.hotel.tz
Tsh. 25,000
1 سال
Tsh. 0
1 سال
Tsh. 25,000
1 سال
.info.tz
Tsh. 25,000
1 سال
Tsh. 0
1 سال
Tsh. 25,000
1 سال
.me.tz
Tsh. 25,000
1 سال
Tsh. 0
1 سال
Tsh. 25,000
1 سال
.mil.tz
Tsh. 25,000
1 سال
Tsh. 0
1 سال
Tsh. 25,000
1 سال
.mobi.tz
Tsh. 25,000
1 سال
Tsh. 0
1 سال
Tsh. 25,000
1 سال
.ne.tz
Tsh. 25,000
1 سال
Tsh. 0
1 سال
Tsh. 25,000
1 سال
.net.rw
Tsh. 15,000
1 سال
Tsh. 0
1 سال
Tsh. 15,000
1 سال
.org.rw
Tsh. 15,000
1 سال
Tsh. 0
1 سال
Tsh. 15,000
1 سال
.rw
Tsh. 28,000
1 سال
Tsh. 0
1 سال
Tsh. 28,000
1 سال
.sc.tz
Tsh. 25,000
1 سال
Tsh. 0
1 سال
Tsh. 25,000
1 سال
.tv.tz
Tsh. 25,000
1 سال
Tsh. 0
1 سال
Tsh. 25,000
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains

Powered by WHMCompleteSolution